دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نهمین جلسه شورای مرکزی کانون مجد با حضور ریاست محترم دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۱ | 
صورت جلسه ی شوری کانون مجد
                     
تاریخ:۶/۳/  ۱۳۹۷
                                                    جلسه : نهم
                                                       ساعت:۱۷:۳۰الی۱۸:۳۰                                                         
 
حاضرین در جلسه:
خانم ها و آقایان...
۱.دکتر ناصری پور                ریاست محترم دانشگاه
۲.دکتر بهنام الدین جامعی          سرپرست شوری مجد
۳.رضا افضلی پور                دبیر شوری
۴.مهندس کریم پور                  مسئول سایت
۵.زینب زکی پور                   منشی شوری
۶.علی امینی                        نائب دبیر
۷.سروش بابایی                     دبیر کارگروه خلاقیت
                                        وکارآفرینی
۸.زهرا طاهری                       دبیر کارگروه
                                         فرهنگی
۹.سیده هستی جلالی                 دبیر کارگروه
                                        خلاقیت و کارآفرینی
                                                        
۱۰.امیر تبریزی                       دبیر کارگروه
                                         اخلاق حرفه ای                   
۱۱.محمد علی پورعطار               دبیر کار گروه آموزشی
۱۲.متین کیا
۱۳.نسترن صمیمی
۱۴.حمیدرضا عسگری
۱۵.ابوالفضل کارخانه یوسفی
۱۶.محمدسعید غلامی
۱۷.زهرا افراسیابی
 
دستور جلسه:
۱.ارائه ی گزارش فعالیت های مجد خدمت ریاست محترم دانشگاه
۲.ارائه ی درخواست های:
الف.تهیه ی CMSجدید برای سایت مجد با توجه به محدودیت های موجود در سیستم یکتا وب
ب.تخصیص بودجه برای فعالیت ها و برنامه ی مجد
ج.تخصیص مکانی برای تشکیل دبیر خانه ی مجد برای فعالیت ها و نیز مراجعات دانشجویی
۳.شنیدن پیشنهاد ها و نظرات ریاست محترم دانشگاه
۴. بیان رسالت های کارگروه های مختلف شوری
 
الف.دبیر محترم شوری به ارائه ی فعالیت های کانون در یک ماه گذشته اعم از فعالیت ها ی تبلیغی فعالیت در فضای مجازی معرفی مجد در قالب های گوناگون ازجمله در مراسم دانشگاهی ،تشکیل کارگروه ها و... پرداختند
 
ب. ضمن ارائه ی پیشنهاد لزوم تشکیل کارگروه اخلاق حرفه ای به جای کارگروه بالینی نظر ریاست محترم دانشگاه برتشکیل این کارگروه قرار گرفت.
پ.دبیر شوری و مسئول سایت کانون پس از بیان محدودیت های موجود در در سیستم CMSسایت درخواست تغییر CMSسایت کانون را مطرح کردند که با توجه به فعالیت هایی که در زمینه ی سازماندهی و یکپارچه سازی سیستم ITدانشگاه در حال انجام است نظر ریاست دانشگاه بر هماهنگی مجد با سیستم سازماندهی جدید قرار گرفت
ت.همچنین جناب دکتر ناصری پور از پیشنهاد برگزاری جشنواره ی مجد بسیار استقبال کردند و تصمیم بر این شد که شوری در جلسه ای جداگانه به بحث دراین مورد بپردازد و نتیجه به ریاست محترم دانشگاه ارائه گردد.
ث.همچنین با توجه به نیاز کانون به بودجه برای انجام فعالیت های گوناگون اعم از مراسم و فعالیت های تبلیغی و ... ریاست دانشگاه اعلام کردند که هماهنگی های لازم برای تخصیص بودجه ی کافی انجام خواهد شد.
ج.جناب دکتر ناصری پور باتوجه به فضاهای موجود در دانشگاه همچنین شرایط موجود مکان هایی از جمله طبقه ی یک و نیم کتابخانه ی مرکزی و همچنین استفاده از فضاهای موجود در مرکز رشد را پیشنهاد دادند وبرای ایجاد یک فضای ثابت برای دبیرخانه ی کانون   همکاری با مرکز رشد را پیشنهاد کردند تا مدتی که برنامه های موجود در زمینه ی فضاهای دانشگاه به مراحل پایانی خود برسند.
چ.همچنین ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد تشکیل کمپ لایف استایل و مهارت ها زندگی رای دانشجویان را در فضای خارج از دانشگاه وایجاد محیطی علمی فرهنگی تفریحی را مطرح فرمودند که با استقبال شوری مواجه شد و تصمیم براین شد که شوری در این زمینه با نهاد های مربوط همکاری های لازم را به عمل آورد.
ح.همچنین در این جلسه به ضرورت گسترش رشته های بین رشته ای به صورت درون یا برون دانشگاهی مطرح گردید و بر تسریع و گسترش فعالیت هایی که در این زمینه در حال انجام است تاکید شد.

 

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1129 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر